Het Eeftink 11-02, 7541 WH Enschede

Mon - Fri 9:00 - 16:30

+31 (0) 541 700200
Advinez

COVID-19 compensatieregeling

08-04-2020

 

Compensatieregeling getroffen sectoren door COVID- 19 (TOGS)

Sinds vrijdag 27 maart 2020 is het mogelijk om een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aan te vragen. Belangrijke voorwaarde is een goede SBI- code. De TOGS is bedoeld voor ondernemers die als gevolg van de crisismaatregelen de werkzaamheden hebben moeten staken. De overheid heeft een aantal sectoren geselecteerd waarvan is bepaald dat deze het meest zijn geraakt door de maatregelen.

Belangrijkste voorwaarde

Om in aanmerking te komen voor de regeling geldt als belangrijkste voorwaarde dat uw onderneming op 15 maart 2020 met een door de overheid vastgestelde SBI- code als hoofdactiviteit in het KVK Handelsregister ingeschreven stond. Staat uw onderneming bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met een hoofdactiviteit die niet voorkomt in de lijst met toegestane SBI- codes, dan heeft u geen recht op TOGS.

Aanvullende voorwaarden

Naast de goede SBI- code zijn er ook enkele aanvullende voorwaarden waar aan voldaan moet worden om in aanmerking te komen.

  • Er mag maximaal 250 mensen bij uw bedrijf werkzaam zijn.
  • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland die is geregistreerd bij de KVK.
  • Niet- horecaondernemingen moeten verklaren minstens één vestiging te hebben buiten het privéadres van de eigenaar/eigenaren.
  • Horecaondernemingen met SBI- code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 zij mogen wel zijn gevestigd op het privéadres. Zij moeten verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.
  • De onderneming is niet failliet en heeft geen surseance van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • In de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 is een omzetverlies te verwachten van tenminste €000 en moet ook worden verklaard dat in deze periode minimaal € 4.000 aan vaste lasten wordt verwacht, ook na aftrek van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
  • Uw bedrijf mag in afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan €200000 aan overheidssteun hebben ontvangen. Uw bedrijf mag ook geen overheidsbedrijf zijn.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt € 4.000 per onderneming (niet per vestiging of eigenaar) en is een eenmalige gift die niet terugbetaald hoeft te worden.

Tegemoetkoming aanvragen

Aanvraag tegemoetkoming van € 4.000 moet digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan met een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of met eigen DigiD. De aanvraag kan tot 26 juni 2020 ingediend te worden. Er geldt ook geen maximum budget, zodat iedereen die er recht op heeft, de gift toegekend krijgt. De overheid roept om de aanvragen gespreid in te dienen, heeft de ondernemer de gift niet per direct nodig, dan wordt verzocht om even te wachten met de aanvraag. Binnen twee weken na de aanvraag wordt besloten of de aanvraag wordt toegekend. Wordt de aanvraag toegekend maar achteraf geconstateerd dat er geen recht op de tegemoetkoming bestond, dan kan deze tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming worden teruggevorderd.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van de tegemoetkoming? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!

 

Daniela Grabowska