Wethouder Beversstraat 185, 7543 BK Enschede
+31 (0) 541 700200

Ma - Do 9:00 - 16:30

Privacypolicy (Dutch)


In de privacy verklaring lichten wij toe hoe wij omgaan met privacy zodra u gebruik maakt van onze diensten – in de ruimste zin van het woord – en onze website. Wij laten u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • - alleen gebruiken voor de doelen waarvoor wij de gegevens verzamelen;
  • - niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven;
  • - zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan privacy@advinez.eu of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten alsmede de website van Advinez Nederland. Advinez Nederland is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die onze dienstverlening en website bieden. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Raadpleeg hier onze privacypolicy:

Privacyverklaring Advinez Nederland