Wethouder Beversstraat 185, 7543 BK Enschede
+31 (0) 541 700200

Mon - Fri 9:00 - 16:30

Advinez

Kinderbijslag

 

Kinderbijslag en Kindergeld voor grensarbeiders in Nederland en Duitsland

Wat is kinderbijslag en kindergeld en wie heeft er recht op?

Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor uw thuiswonende eigen kind(eren), stief en soms ook pleegkind(eren) onder 18 jaar. Voor uitwonende kinderen tot 18 jaar kunt u ook mogelijk kinderbijslag krijgen. Als u een vergoeding ontvangt voor uw pleegkind dan heeft u geen recht op kinderbijslag. Kinderbijslag is onafhankelijk van uw inkomen.

Ouders die in Nederland wonen en/ of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag.

Waarvoor u de kinderbijslag gebruikt mag u zelf kiezen. In uitzonderingsgevallen moet u wel aan kunnen tonen dat u een bepaald bedrag aan het levensonderhoud van uw kind(eren) uitgeeft.

Let op: Slaapt uw kind 4 nachten per week niet thuis? Dan is uw kind uitwonend. U kunt dan kinderbijslag krijgen als u aan kunt tonen dat u minimaal € 433 per kwartaal besteedt aan het levensonderhoud van uw kind. Kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen zijn pas uitwonend als de opname langer duurt dan 6 maanden.

Woont uw kind niet thuis vanwege ziekte op handicapt of door volgen van een bepaalde opleiding? Dan kunt u soms dubbele kinderbijslag krijgen. Dat kan als u minimaal € 1.149 per kwartaal aan onderhoud van uw kind uitgeeft. Ook mag u of de andere ouder maximaal 45 dagen per kwartaal bij uw kind verblijven.

Kindergeld is vergelijkbaar met de Nederlandse kinderbijslag. Recht op Kindergeld heeft iedereen die werkt of woont in Duitsland en kinderen heeft van jonger dan 18 jaar oud, die tot eigen huishouding horen. Bijzondere regeling is dat kinderen boven 18 jaar, maar jonger dan 25 jaar ook recht kunnen hebben op Kindergeld als deze voor het eerst gaan studeren of tweede studie doen in combinatie met maximaal 20 uur werkweek.

 

Hoeveel kinderbijslag en hoeveel Kindergeld krijgt u?

Hoeveel kinderbijslag u krijgt is afhankelijk van het aantal en leeftijd van kinderen dat u heeft. Kinderbijslag wordt eenmaal per kwartaal uitgekeerd (aan het eind van het kwartaal).

Bedragen per kind per kwartaal 2021:

- 0 t/m 5 jaar € 223,37

- 6 t/m 11 jaar € 271,24

- 12 t/m 17 jaar € 319,10

 

Heeft u een thuiswonende kind tussen 3 en 18 jaar dat intensieve zorg nodig heeft, dan heeft u mogelijk recht op het dubbele bedrag aan kinderbijslag.

 

Bedragen Kindergeld:

 

Voor het eerste en tweede kind krijgt u (mits u voldoet aan de voorwaarden) één bedrag van € 219,- per maand uitbetaald. Voor het derde kind heeft u recht op € 225,- en voor het vierde kind – € 250,-

Kindergeld wordt maandelijks uitbetaald.

Voor de ouders die in Duitsland wonen en uit Duitsland en Nederland kinderbijdrage ontvangen, hebben geen recht op dubbele uitbetaling. De Duitse instantie houdt rekening met de Nederlandse kinderbijslag en vult de bijdrage aan tot het maximum op het bedrag dat in Duitsland wettelijk is vastgelegd (zoals boven genoemd).

 

Voorwaarden kinderbijslag

- U woont of werkt in Nederland

- U heeft eigen kinderen (dit zijn ook uw (stief)kinderen of pleegkinderen)

- Uw kind is niet ouder dan 18 jaar

 

Voorwaarden Kindergeld

  • U woont of werkt in Duitsland
  • U heeft (klein-), (pleeg)-kinderen die tot uw huishouding horen en door u worden onderhouden
  • Uw kinderen zijn jonger dan 18 of ouder dan 18 jaar maar jonger dan 25 jaar die studeren of bezig zijn met de vervolgstudie
  • Uw kinderen zijn jonger dan 21 en zijn als werkloos gemeld.

 

 

Waar vraagt u kinderbijslag en kindergeld aan?

 

Kinderbijslag vraagt u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan.

Kindergeld vraagt u bij “Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit”

 

Aanvraag kinderbijslag en Kindergeld voor de ouders die in Nederland werken en in het buitenland of in buitenland werken en in Nederland wonen, kan soms heel erg land duren in verband met gegevensuitwisseling tussen werk en woonland. Door de coronacrisis is de communicatie en informatie-uitwisseling tussen de Nederlandse en Duitse instantie heel moeilijk. Daar kan het voorkomen dat de aanvragen van de kinderbijslag en Kindergeld één jaar in behandeling zijn.

 

Na geboorte van uw kind is het van belang op tijd aanvraag te doen. In Duitsland kunt u tot 6 maanden terugwerkend Kindergeld aanvragen.

 

Om deze aanvragen er snel door te krijgen, bieden wij onze ondersteuning bij het aanvragen van de kinderbijslag en/of Kindergeld aan. We zorgen ervoor dat de communicatie soepeler verloopt en de beschikking sneller wordt toegestuurd.

 

Woont of werkt u in het grensgebied bij Nordhorn, Bad Bentheim, Gronau, Epe, Ahaus of andere plaatsen en heeft u hulp nodig bij het aanvragen van kinderbijslag of Kindergeld? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0541 700 200 of per mail info@advinez.eu

Advinez

Nadja Elferink RB

Belastingadviseur

0541-700200 n.elferink@advinez.eu